Hier lessentabellen schooljaar 2020-2021

Eerste graad
Eerste leerjaar A / Tweede leerjaar A  (Moderne Talen en Wetenschappen / Kunst en Creatie / Maatschappij en Welzijn) 

Tweede graad
Economie / Wetenschappen / Humane Wetenschappen / Fotografie / Audiovisuele Vorming / Beeldende en Architecturale Kunsten  

Derde graad
Economie-Moderne Talen / Economie-Wiskunde / Wetenschappen-Wiskunde / Moderne Talen-Wetenschappen / Humane Wetenschappen / Fotografie / Audiovisuele Vorming / Vrije Beeldende Kunst